Για τις διαφημίσεις της WordPress

Τονίζουμε ότι οι διαφημίσεις που βλέπετε προέρχονται από τη WordPress (προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα του server) και δεν αποφέρουν κανένα οικονομικό όφελος στο ιστολόγιο μας.

Πιο συγκεκριμένα:

The site is one of the free sites hosted on WordPress.com, and we are running ads to cover the costs of operating the site for the user. We run these types of ads sparingly in an attempt to interfere as little as possible with the experience of reading a site and for logged in users we don’t show ads at all.

Δημοσιεύτηκε on 15/10/2012 at 14:08  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Για τις διαφημίσεις της WordPress